เหตุใดประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญ และจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต

ประวัติศาสตร์เป็นหัวข้อที่หลายคนเบื่อที่จะเรียนหรือเสียเวลา แต่มีการศึกษาประวัติศาสตร์มากกว่าที่เห็น มาตอบคำถามเก่ากัน: “ทำไมประวัติศาสตร์จึงสำคัญ?”

ประวัติศาสตร์คืออะไร?

ประวัติศาสตร์คือความรู้และการศึกษาในอดีต เป็นเรื่องราวของอดีตและรูปแบบของความทรงจำร่วมกัน ประวัติศาสตร์คือเรื่องราวว่าเราเป็นใคร เรามาจากไหน และอาจเปิดเผยได้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ใด

ทำไมต้องศึกษาประวัติศาสตร์: ความสำคัญ

ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการศึกษาเพราะจำเป็นสำหรับเราทุกคนในการทำความเข้าใจตนเองและโลกรอบตัวเรา มีประวัติของทุกสาขาและทุกหัวข้อ ตั้งแต่การแพทย์ ดนตรี ไปจนถึงศิลปะ การรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าผลการศึกษาประวัติศาสตร์จะไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนและเกิดขึ้นทันทีทันใด

ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น

 1. โลกของเรา

ประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนว่าแง่มุมต่างๆ ของสังคม เช่น เทคโนโลยี ระบบราชการ และแม้แต่สังคมโดยรวม ทำงานอย่างไรในอดีต ดังนั้นเราจึงเข้าใจว่ามันมาทำงานในลักษณะที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้อย่างไร

 1. สังคมและผู้อื่น

การศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เราได้สังเกตและเข้าใจพฤติกรรมของคนและสังคม ตัวอย่างเช่น เราสามารถประเมินสงครามได้ แม้ว่าประเทศชาติจะสงบสุข โดยมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้า ประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลแก่เราซึ่งใช้ในการสร้างกฎหมายหรือทฤษฎีเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของสังคม

 1. อัตลักษณ์

ประวัติศาสตร์สามารถช่วยให้เรามีตัวตน นี่เป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ยังคงมีการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนทั่วโลก นักประวัติศาสตร์สามารถเรียนรู้ว่าประเทศ ครอบครัว และกลุ่มต่างๆ ก่อตัวอย่างไร วิวัฒนาการและพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อแต่ละคนลงลึกในประวัติครอบครัวของตนเอง พวกเขาสามารถเข้าใจวิธีที่ครอบครัวของพวกเขาโต้ตอบกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้น ครอบครัวรับใช้ในสงครามใหญ่หรือไม่? พวกเขาอยู่ในเหตุการณ์สำคัญหรือไม่?

 1. ประเด็นปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาในปัจจุบันโดยถามคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เหตุใดสงครามในยุโรปในศตวรรษที่ 20 จึงมีความสำคัญต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก ฮิตเลอร์ได้รับและรักษาอำนาจให้นานเท่าที่เขามีได้อย่างไร? สิ่งนี้มีผลกระทบต่อการหล่อหลอมโลกของเราและระบบการเมืองทั่วโลกของเราในทุกวันนี้อย่างไร

 1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

หากเราต้องการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่หรือสาขาใดก็ตาม เช่น พรรคการเมืองหนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเทียบกับอีกพรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจำนวนผู้สูบบุหรี่ คุณต้องมองหาปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยการศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นที่ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง และโดยผ่านประวัติศาสตร์เท่านั้นที่เราจะเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบใดของสถาบันหรือสังคมที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

คุณเรียนรู้บทเรียนที่ชัดเจน

 1. ข่าวกรองทางการเมือง

ประวัติศาสตร์สามารถช่วยให้เราเป็นพลเมืองที่มีข้อมูลดีขึ้น มันแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นใครในฐานะกลุ่มส่วนรวม และการได้รับแจ้งเรื่องนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสังคมประชาธิปไตย ความรู้นี้ช่วยให้ผู้คนมีบทบาทอย่างแข็งขันในเวทีการเมืองผ่านการอภิปรายที่มีการศึกษาและโดยการปรับแต่งความเชื่อหลักของผู้คน ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อแบบเก่าได้ด้วยความรู้ด้านประวัติศาสตร์

 1. ประวัติศาสตร์สอนคุณธรรมและคุณค่า

เมื่อดูเรื่องราวเฉพาะของบุคคลและสถานการณ์ คุณจะทดสอบศีลธรรมและค่านิยมของตนเองได้ คุณสามารถเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริงและยากที่บุคคลต้องเผชิญในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การมองดูผู้คนที่เผชิญและเอาชนะความทุกข์ยากสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ คุณสามารถศึกษาผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานผ่านประเด็นขัดแย้งทางศีลธรรม และรวมถึงคนธรรมดาที่สอนบทเรียนเกี่ยวกับความกล้าหาญ ความพากเพียร และการประท้วงให้เราด้วย

 1. สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีขึ้น

การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นแง่มุมที่ไม่สามารถต่อรองได้ของการเป็นพลเมืองที่ดีกว่า นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่สอนให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียน ผู้ที่ผลักดันประวัติศาสตร์การเป็นพลเมือง (ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับรัฐ) เพียงต้องการส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติที่แข็งแกร่งและแม้กระทั่งความภักดีของชาติผ่านการสอนบทเรียนเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนบุคคลและส่วนรวม

 1. เรียนรู้จากอดีตและสังเกตสัญญาณเตือนที่ชัดเจน

เราเรียนรู้จากความโหดร้ายในอดีตกับกลุ่มคน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สงคราม และการโจมตี ด้วยความทุกข์ทรมานร่วมกันนี้ เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกับสัญญาณเตือนที่นำไปสู่ความโหดร้ายดังกล่าว สังคมสามารถใช้สัญญาณเตือนเหล่านี้และต่อสู้กับพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นพวกเขาในปัจจุบัน การรู้ว่าเหตุการณ์ใดนำไปสู่สงครามต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เรามีอิทธิพลต่ออนาคตของเราได้ดีขึ้น

 1. การได้รับอาชีพผ่านประวัติศาสตร์

ทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิจัย การประเมินข้อมูล ฯลฯ ล้วนเป็นทักษะที่มีประโยชน์ที่นายจ้างต้องการ นายจ้างจำนวนมากมองว่าทักษะเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของลูกจ้าง และจะจ้างผู้ที่มีประวัติดีในบทบาทและอุตสาหกรรมต่างๆ

 1. การเติบโตและความชื่นชมส่วนบุคคล

การทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและผลกระทบที่มีต่อโลกในปัจจุบันสามารถทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจสำหรับกลุ่มคนที่ประวัติอาจแตกต่างจากกระแสหลัก คุณจะเข้าใจความทุกข์ ความปิติ และความโกลาหลที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันที่จะเกิดขึ้น และซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์จากความพยายามในอดีตในวันนี้

พัฒนาและขัดเกลาทักษะของคุณผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์

 1. การอ่านและการเขียน

คุณสามารถปรับแต่งทักษะการอ่านได้โดยการอ่านข้อความจากช่วงเวลาต่างๆ มากมาย ภาษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา และวิธีที่ผู้คนเขียนและแสดงออกก็เช่นกัน คุณยังสามารถปรับแต่งทักษะการเขียนของคุณผ่านการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ทำซ้ำสิ่งที่คนอื่นพูด แต่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งและหาข้อสรุปของคุณเอง ปืนนัดเดียวได้นกสองตัว — การเขียนที่ดีกว่าและการคิดเชิงวิพากษ์!

 1. สร้างความคิดเห็นของคุณเอง

มีแหล่งข้อมูลมากมายในโลก การค้นหาความจริงที่เด็ดขาดสำหรับหลาย ๆ หัวข้อนั้นไม่มีอยู่จริง ชัยชนะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่ง คุณต้องสร้างความคิดเห็นของคุณเองเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้

 1. การตัดสินใจ

ประวัติศาสตร์ทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของผู้อื่น ช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลมากมายที่ผู้คนอาจมีพฤติกรรมในลักษณะที่พวกเขาทำ ด้วยเหตุนี้ มันจึงช่วยให้เรามีความเป็นกลางมากขึ้นในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจ

 1. วิธีการทำวิจัย

ในการศึกษาประวัติศาสตร์ คุณจะต้องทำการวิจัย ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณดูแหล่งข้อมูลสองประเภท — แหล่งข้อมูลหลัก (เขียนในขณะนั้น) และแหล่งข้อมูลรอง (เขียนเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งหลังจากข้อเท็จจริง) แนวทางปฏิบัตินี้สามารถสอนวิธีถอดรหัสระหว่างแหล่งที่เชื่อถือได้และไม่น่าเชื่อถือ

 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

มีตัวเลขและข้อมูลให้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ในแง่ของรูปแบบ: แบบแผนในประชากร การละทิ้งในช่วงสงคราม และแม้แต่ในปัจจัยแวดล้อม แบบแผนเหล่านี้ที่พบช่วยชี้แจงว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นอย่างที่เป็น

 1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามถึงคุณภาพของข้อมูลและ “ประวัติ” ที่คุณกำลังเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเชื่อ จำคำถามสองข้อนี้ไว้ในใจเมื่อคุณอ่านข้อมูล: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ฉันอ่านเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง พวกเขาอาจเป็นความคิดเห็นของนักเขียนหรือไม่?

พวกเราล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

ผู้คนและทุกวัฒนธรรมล้วนเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ภาษาที่เราพูดนั้นสืบทอดมาจากอดีต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาของเราล้วนสืบทอดมาจากอดีต เรายังสืบทอดองค์ประกอบทางพันธุกรรมของเราจากผู้ที่อาศัยอยู่ก่อนเรา การรู้จักความเชื่อมโยงเหล่านี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นมนุษย์

ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก เรามีภาพยนตร์มากมายเกี่ยวกับอดีตของเราที่จะพิสูจน์ได้ ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าสนใจที่สุดเท่าที่เคยมีมา รวมถึงโจรสลัด สมบัติ ความลึกลับ และการผจญภัย เรื่องราวใหม่ๆ จากอดีตยังคงปรากฏสู่กระแสหลักอยู่เป็นประจำ

ยังดีกว่ามีประวัติของทุกหัวข้อและฟิลด์ สิ่งที่คุณพบว่าน่าสนใจมีประวัติศาสตร์ที่จะไปพร้อมกับมัน เจาะลึกประวัติของหัวข้อใดๆ อีกเล็กน้อย และคุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่คุณอาจพบในกระบวนการนี้

 

สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ tuttosulinux.com